Gdańsk

Wycena

Wycena nieruchomości ma swoje uregulowanie w przepisach Ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Pojęcie wycena nieruchomości obejmuje wycenę wszelkich nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokali, budynków, budowli, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, oraz wartości praw do nieruchomości.

W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się określenia wartości rynkowej, odtworzeniowej, katastralnej i innych rodzajów wartości określonych w przepisach szczególnych.  

Sposoby określania wartości nieruchomości, podejścia i techniki definiuje Ustawa o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzenie do ustawy w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Określania wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, dokonywać mogą wyłącznie osoby posiadające uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, nadane na podstawie przepisów ustawy.

Osoby którym nadano uprawnienia podlegają wpisowi do Centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Wyceny nieruchomości wykonywane są zawsze w określonym celu, najczęściej w celach ustalenia:

 • ceny kupna lub sprzedaży,
 • wartości dla zabezpieczenia hipotecznego,
 • wysokości opłaty skarbowej lub podatku,
 • wysokości odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości,
 • wysokości ubezpieczenia,
 • wysokości opłat adiacenckich i planistycznych,
 • wartości majątku do podziału,
 • wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe,

a także:

 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • zniesienia współwłasności,
 • wprowadzenia majątku aportem do spółki,
 • w sporach sądowych i wielu innych.

WYSZUKUJEMY, DORADZAMY, FINALIZUJEMY

Od ponad 20 lat uczestniczymy w zakupach i sprzedaży nieruchomości.
Oferujemy tę wiedzę w indywidualnym podejściu, wszystkim tym,
którzy oczekują skutecznego pośrednictwa w zakupie nieruchomości.

 

SZACUJEMY WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Właściwa wartość nieruchomości wynika z wielu szczegółów.
Jesteśmy profesjonalistami od badania tych szczegółów.
Analizujemy, badamy, wyliczamy, aby prawidłowo oszacować wartość.

Facebook